Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
Kontakt telefoniczny +48 59 862 21 80
ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Zgłoszenie padnięcia zwierząt

Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz

Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1075).  Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Procedura zgłaszania padnięć:

Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku z podaniem wymaganych danych:

  • Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia
  • Nr kolczyka
  • Data urodzenia
  • Data padnięcia
  • Przyczyna padnięcia
  • Płeć zwierzęcia
  • Ilość sztuk zwierząt pozostających w gospodarstwie
  • Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

 Podstawą do wyrejestrowania bydła w ARiMR jest dokument odbioru padliny wydany przez  Zakład Utylizacji.

Rejestr zgłoszeń do pbrania pod liniem >>>POBIERZ<<<

 

Utworzono: 2023-10-31 12:36:11 przez Mateusz Koszałka
Ostatnia modyfikacja: 2024-02-28 10:03:20