Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
Kontakt telefoniczny +48 59 862 21 80
ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Szkolenie teoretyczne w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że organizuje nabór na bezpłatne szkolenie teoretyczne w zakresie wymagań Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. L 303 z 18.11.2009) dla osób chcących przeprowadzać ubój zwierząt gospodarskich poza rzeźnią na użytek własny. Uczestnik szkolenia powinien mieć ukończone 18 lat.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o złożenie do dnia 30 kwietnia 2024 r. stosownego wniosku (załącznik numer 1) do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku. Przyjmowanie wniosków odbywa się w poniedziałki w godzinach 800 – 1600 oraz od wtorku do piątku w  godzinach 730 - 1530 .

W przypadku zainteresowania uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w w/w szkoleniu należy wnieść opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Lęborka a potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku.

Przeprowadzenie szkolenia planuje się na miesiąc maj 2024 r. O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Wniosek do pobrania ---> KLIK

Utworzono: 2024-02-02 14:01:15 przez Mateusz Koszałka
Ostatnia modyfikacja: 2024-02-02 14:01:15